Кметът Пенчо Милков призова русенци да съдят ВиК дружеството за имуществени вреди

98

Организираната от кмета на Община Русе Пенчо Милков среща на русенци с възложителя и изпълнителите по проекта за водния цикъл очаквано премина в напрегната обстановка. Тя се проведе в Пленарната зала и на нея присъстваха още зам.-кметът Магдалина Илиева, главният ръководител на проекта Стоян Нейчев, представители на фирмите-изпълнители по проекта, граждани и медии.

В кратко изложение зам.-кметът Илиева описа правомощията на местната администрация за контрол по водния проект, както и наложените санкции на фирмите-изпълнители от страна на Община Русе за неспазването на сроковете за изпълнение, некачественото възстановяване на пътните настилки, замърсяването на околните площи и липсата на сигнализация. Тя обясни на присъстващите граждани, че Общината е издала 97 заповеди за въвеждане на временна организация на движението, като само за 20 от тях е постъпило уведомление от възложителя за начало на строително-ремонтни дейности. По думите на Илиева нейни служители са издали актове за санкциониране на един от изпълнителите по проекта, но тъй като той отказва да ги приеме в продължение на месеци, е невъзможно да бъде издадено наказателно постановление. Изложението й беше прекъснато от реакции на присъстващите граждани, които пожелаха да чуят какви са правомощията на Общината за контрол по проекта, на което зам.-кметът отговори, че нормативната уредба предвижда отговорността да е единствено на строителния и технически надзор от страна на възложителя.

След няколкоминутно недоволство от страна на граждани, кметът Пенчо Милков се намеси с думите, че проектът на ВиК дружеството е започнал през есента на 2021 година, а е бил одобрен по време на предходното управление през 2019 г. „Този проект е с двегодишно закъснение и сега дейностите по него трябва да бъдат завършени до края на 2023 г., което означава, че изпълнителите поемат работа, която не могат да извършат или ще извършат с ускорени темпове. Това поражда настоящата изключително неприятна ситуация“, поясни Милков. Той подчерта, че в проекта за над 130 млн. лв. е заложено разкопаване на около 160 улици. Скъсените срокове за неговото изпълнение са основната причина Русе да изглежда като след бомбардировка. По думите на кмета Общината, въпреки че няма задължение за това, е наела строителен инженер, който да наблюдава реализирането на проекта и да бъде свързващото звено между нея и изпълнителите. В крайна сметка, след три месеца той е напуснал, тъй като не е могъл да обхване целия обем от дейности. Кметът подчерта, че улиците са в безобразно състояние и Общината ще си търси правата в съда, в случай че възстановяването на пътната настилка не бъде изпълнено съобразно нормативните изисквания. Той призова всички русенци, които са претърпели някакви вреди, да направят същото.

 В хода на дискусията въпросите на гражданите се концентрираха предимно около изпълнението на проекта в кв. “Средна кула“ и „Долапите“, както и за ул. “Св. Димитър Басарбовски“. Те получиха уверение от ръководителя на проекта Стоян Нейчев, че до няколко седмици строително-ремонтните дейности по въпросната улица ще приключат и ще се пристъпи към нейното асфалтиране. Неразбиране относно целите на проекта в двата русенски квартала породи напрежение, тъй като се оказа, че в “Средна кула“ и „Долапите“ се извършват предимно дейности по полагане на канализационна мрежа, а не на водопроводна.

На десетките въпроси относно некачественото асфалтиране на разкопаните улици отговор бе даден от един от управителите на строителна фирма, наета от възложителя, който обясни, че проектът не е за ремонт на улици, а за изграждане на водопроводни системи и канализация. Нормативната уредба предполага когато разкопаванията са под 50% от пътната настилка, да бъдат асфалтирани само траншеите, а при над 50% – цялото улично платно. В огромната си част обектите на ВиК дружеството по проекта попадат именно във втората категория. Това породи нова вълна от напрежение сред присъстващите, а кметът Пенчо Милков бе принуден отново да вземе думата. Той поясни на гражданите, че са проведени редица разговори с финансовото министерство и МРРБ с искане да бъдат отпуснати средства в размер на 17 млн. лв. за тази цел. На този етап пари за асфалтиране на улици, разкопани по водния проект, не са получени, тъй като не са включени в проектобюджета, както и поради несигурната политическа обстановка. Пенчо Милков увери присъстващите, че няма да се откаже да търси възможности те да бъдат предоставени на Община Русе.