Кметът Пламен Стоилов поздрави мюсюлманите за Рамазан байрам

764

Репортаж: Галя Савова