Какво се прави в Русе за предотвратяване разпространението на COVID-19

924
Пенчо Милков, кмет на Община Русе

Материал: Галя Савова

Шивашките фирми откликнаха на апела за предпазни маски. Много русенци и фирми от други браншове също заявиха желание за подкрепа: