Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

416

Репортаж: Лилия Рачева