Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

301

Репортаж: Лилия Рачева