Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

510

Репортаж: Лилия Рачева