Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

792

Репортаж: Лилия Рачева