Колекция от екслибриси е подредена в часовниковата кула на РБ „Л.Каравелов“

427

Лилия Рачева разговаря с Тедора Евтимова,
директор на Русенската библиотеката