Краткотрайни ремонтни дейности по Водния цикъл затварят кръговото на ул. „Тодор Икономов“ с ул. „Никола Табаков“

120

На 18.03. от 7:30 ч. до 7:00 ч. на 20.03. във връзка с изпълнението на дейности по Водния цикъл се затваря за движение кръговото кръстовище на ул. „Тодор Икономов“ с ул. „Никола Табаков“ за извършване на краткотрайни строителни и ремонтни работи.

Движението на линиите от обществения транспорт остава без промяна.

 Движението на МПС ще се осъществява по обходен маршрут от ул. „Тодор Икономов“ по ул. „Ганчо Карамаждраков“ и по съседните отворени за движение улици към ул. „Тодор Икономов“.

 Призовават се водачите на МПС да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.