Кризисният център за непридружени деца – чужденци в риск, в Русе, вече работи

84

49 са социалните услуги, предоставяни на територията на Община Русе. Една от най-новите е услугата – „Кризисен център за настаняване на малолетни, непридружени лица – чужди граждани и деца в риск“. Тези дни Центърът ще приеме и първите ползватели – деца от Сирия. Още за социалната услуга чуйте от разговора на Галя Савова с Катя Петрова, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе.