Кристина Стефанова разказва за изявата на ФТС „Зора“ в Турция

749

Интервю: Лилия Рачева

 

 

 

 

4