ЛК „Сексагинта Приста“ с акция за превенция на Диабет Тип 2

184

Репортаж: Лилия Рачева