„Лято с Радио Русе“

232

Започна русалската седмица, астрономическото лято идва на 21 юни в 17,57 ч.