Макар и повишени, данъците за МПС в Русе са по-ниски в сравнение с останалите големи градове

166

От 2021 година данъците за МПС в Русе се повишиха. Макар решението да бе взето още миналото лято, сериозните дебати възникнаха сега, когато новите данъци вече са факт. По повод многобройните коментари и мнения по въпроса, кметът Пенчо Милков представи позицията на администрацията и аргументите за взетото решение.