Малина Крумова, председател на Държавна агенция за пътна безопасност, посети Русе

943

Репортаж:Галя Савова