Малък брой русенци имат УКД към НЗОК

312

Универсалният код за достъп /УКД/ дава възможност всяко едно здравноосигурено лице само да упражнява контрол върху извършените на негово име медицински дейности и манипулации. Изваждането на такъв код е безплатно и може да се направи в РЗОК. Към края на месец май РЗОК-Русе  има сключени договори с 87 ОПЛ. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова  с Мариела Личева- директор РЗОК- Русе