Мариела Личева: Нова, иновативна услуга за върастни ще заработи в Община Русе

4330
Мариела Личева – директор дирекция „Здравни и социални дейности“ Община Русе

Интервю: Галя Савова