Масово отпадат събития от културния календар на Община Русе

615

Репортаж: Галя Савова