Мащабен ремонт в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

2058

Интервю: Галя Савова