Мащабен ремонт в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

1978

Интервю: Галя Савова