МД „Елиас Канети“ е домакин на литературен фестивал „Стената“

641

Репортаж: Лилия Рачева