Международен младежки мажоретен фестивал „Русе – Ритъм & Марш“

1208

Интервю по телeфона с Красимира Николаева – директор ОМД – Русе.