Миналото днес – Сградите на Русе

348

Надежда Цветкова от Държавен архив – Русе разказва историята на търговската къща на Васил Радев-бившата руска книжарница. Радев е един от първите дарители, който е подпомагал даровити деца.