Мина Маринова от Общински младежки дом за конкурса „За да я има България“

1269

Интервю: Галя Савова

 

 

 

 

 

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ