Мирослава Маркова е председател на Районна избирателна комисия – Русе

1292

Интервю: Галя Савова