Мирослава Маркова е председател на Районна избирателна комисия – Русе

1209

Интервю: Галя Савова