Мирослава Маркова, председател на РИК, за подготовката на изборния ден

982

Интервю: Галя Савова