Мирослава Маркова, председател РИК-Русе: Какво трябва да знаем за изборите за Европейски парламент?

1539

Интервю: Галя Савова