Младежи в риск от бедност ще се обучават по най-нови цифрови технологии

1198

Репортаж: Теодора Копчева