Младежи от Интеракт клуб организират благотворителната кампания „Купи и дари“ на 20 и 21 декември

658

Интервю: Теодора Копчева