Младежи от 5 държави на обмен в Русе по покана на Общински младежки дом

613

Интервю: Галя Савова