Младежи слушаха за правната система и професия съдия в Административния съд

910

Репортаж: Теодора Копчева