Младежи слушаха за правната система и професия съдия в Административния съд

868

Репортаж: Теодора Копчева