Младежи стават радиоводещи по проект на Сдружение „Импулс“ и Общински младежки дом

997

Интервю:Галя Савова