Младежи ще преодоляват агресията със спортни игри, обучения и дискусии

167

Младите хора трябва да се справят с агресията в обществото с помощта на спортните състезания, дискусии и обучения. Това е част от амбициозната цел на Сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони”. Председателят на сдружението Валери Недялков днес представи проекта „Бъди активен, а не агресивен“ пред представители на спортни клубове и социални организации в Русе.

Репортаж: Лилия Рачева