Младежкият дом продължава дейността по „Оставаме свързани“

206

Интервю по телефона: Галя Савова