Младежкият дом продължава дейността по „Оставаме свързани“

314

Интервю по телефона: Галя Савова