Младежкият дом продължава дейността по „Оставаме свързани“

362

Интервю по телефона: Галя Савова