Младежки дом Русе с две награди от Министерството на младежта и спорта

343

Интервю с Красимира Николаева, директор на ОМД – Русе