Млечна кухня –Русе продължава работа с пълен капацитет и в условия на КОВИД-ограничения

239

Млечна кухня  е мястото където се приготвя храната за най-малките деца, както за изхранването им в детските ясли, така и по домовете им. Колко пункта има разкрити сега и наложените ограничения ще променят ли графика на работа на детската кухня, кой и как контролира за спазване на всички противоепидемични мерки при приготвянето и доставянето на храната-отговорите от Радостина Пейкова, началник отдел „Здравеопазване“ в Община Русе