Мобилизираните сили на Община Русе разчистват града след силната буря

184

Репортаж: Лилия Рачева