Монтесори преподаватели в РБ „Любен Каравелов“

492

Библиотекарите от Детски отдел и Обслужване на читатели Ива Цветкова, Бояна Костадинова и Младен Минев завършиха 6-месечния курс Монтесори обучение за деца от 0 до 6 години. Как се прилага метода Монтесори в РБ „Любен Каравелов“ и на още въпроси отговарят Бояна Костадинова и Младен Минев.

Интервю: Лилия Рачева