Музеят ще прави дигитален каталог на мартеници и мартенски картички

343

В разгара на горещото лято Русенският исторически музей спечели проект за дигитален каталог на мартениците, върху който ще работи в следващите 12 месеца. Той ще включва мартеници, първомартенски картички и фотографии от първомартенски събития. След като бъдат заведени във фонда на музея, новите постъпления ще се дигитализират, а готовият продукт ще бъде достъпен за ползване на сайта на музея, който в момента е в процес на обновяване. Успоредно със събирателската дейност, музеят ще направи и теренни проучвания за мартенските обреди в общините Русе, Сливо поле и Борово.

Материал: Теодора Копчева