Набиране на съдебни заседатели за Районен съд – Русе

272

Репортаж: Теодора Копчева