Набиране на съдебни заседатели за Районен съд – Русе

357

Репортаж: Теодора Копчева