Награди и демонстрации за Деня на Червения кръст

800

Репортаж: Теодора Копчева