Награди и демонстрации за Деня на Червения кръст

754

Репортаж: Теодора Копчева