Над 20 адреса посетиха екипите за обхват в Русенско само за ден

144

Започнаха традиционните обиколки по домовете на учениците, които не са записани или не са се явили в училище. Само за ден екипите за обхват в Русенско посетиха повече от 20 адреса. Това стана ясно от проведен разговор между заместник областния управител д-р Стефка Караколева и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Сформираните екипи, които ще търсят децата вкъщи, са 31 в цялата област. В тях влизат представители на регионалното управление на образованието и общините, педагогически специалисти, социални работници и полицаи. Най-много райони за обхват има в община Русе – девет, а най-малко в Борово – два. По четири са в Ценово и Иваново, а в останалите общини те са по три.

Досега обходите се правеха през октомври и ноември. Тази година те започват месец по-рано, а целта е децата да прекарат максимално дълго време в училище. Освен да убеждават родителите за ползата от образованието, екипите за обхват могат да им предложат подкрепа за намиране на работа и социално подпомагане, а за учениците – необходимите учебни помагала и пособия. Профилът на тези деца е разнообразен, като преобладаващата част са деца от малцинствата.

Екипите за обхват ще трябва да правят и интегрирана оценка на потребностите на децата с цел да предлагат по-адекватни мерки според конкретните случаи. С новата оценка ще се проследяват всички фактори в живота и социалната среда на децата и учениците, както и евентуалните рискове за социална изолация или отпадане от образователната система и др.

Посещенията на екипите ще бъдат постоянни и ще се извършват през всеки от следващите месеци до края на първия срок на учебната година.

От Регионалното управление на образованието уверяват, че, при възникнала необходимост, екипите ще извършват и обходи извън предвидените графици.

Заместник областният управител д-р Стефка Караколева е в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение по процеса.