Над 25 мил. лв. ще вложи Община Русе за подобряване на градската среда 

85

В плана, изготвен от администрацията, са включени ремонти и възстановяване на улици, паркове, междублокови пространства, велоалеи и паркинги, които обхващат целия град. Днес кметът Пенчо Милков представи подробен разчет на предстоящите дейности.

Материал: Лилия Рачева и Галя Савова