Над 30 000 лева санкции наложи екоинспекцията за месец

100

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 16.04.2021 г.

91 проверки са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите за изминалия месец. 56 от тях са планови, а останалите 35 – извънредни. Общо 88 обекта са били проверени. За 30 дни са издадени и 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 10 акта. Половината от тях на физически лица, които не са представили справки за изкупените количества билки през изтеклата 2020-та година.

Материал: Теодора Копчева