Над 40 институции докладваха подготовката си за зимния сезон

804

Репортаж: Теодора Копчева