Над 6000 читатели отчита РБ „Л. Каравелов” през 2021-ва

240

Съвместна инициатива на библиотеката и Държавен куклен театър – Русе „Светът на книгите и кукления театър“ продължава и през тази година.

Репортаж: Лилия Рачева