Най-много аптеки има в Русе. В Община Иваново няма нито една

181

Дневникът на репортера

В ход е събирането на данни за изготвяне на аптечна карта в Русенско. Тя ще стане част от националната. Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на региона. Ще има информация за броя, видовете дейности и разпределението на аптеките, както и статистика за работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Още от Галя Савова.