НАП Русе: Подаваме онлайн декларации и внасяме данъка и през почивните дни

42

Русенци използват ефективно и почивните дни, за да изпращат до НАП електронни декларации за обявяване на доходите си от 2022 г. За изминалия уикенд в офиса на агенцията в Русе са получени 270 декларации, изпратени с ПИК или електронен подпис. Очаква се техния брой да е значително по-голям в предстоящите 3 празнични денонощия, преди финала на данъчната кампания на 2 май. Предпоставка за това е и  увеличението на подаваните през последната седмица декларации, които достигат средно 581 на ден. Почти 90 % от тях са изпратени по интернет, а останалите по пощенски път или са подадени в офиса за обслужване на клиенти. Досега офиса на НАП в Русе е получил 85 % от регистрираните през миналата година 21 560 декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

От гражданите най-масово се използва предварително попълнената данъчна декларация. Всеки, който е със задължението да декларира доходи, трябва да провери и при необходимост да редактира или допълни данните в нея и да я изпрати към приходната агенция. След изпращането на декларацията с ПИК, е важно да се направи и проверка дали тя е подадена коректно.

Това е наложително, защото в електронния формуляр са заложени автоматично и нетрадиционни доходи на отделните физически лица, за които НАП е получила предварителна информация. Сред тях са доходите от продажби в интернет, като трябва да се направи разграничение –  ако сте продали в интернет употребявани лични вещи напр. сватбената си рокля или ненужната вече детска количка, то не трябва да се включват в електронния формуляр доходите, придобити от такива еднократни по вид продажби, тъй като те са необлагаеми. Ако обаче става дума за електронна търговия с повече бройки от даден артикул, например, то за тези търговци доходите им от онлайн продажби се облагат с 15 на сто данък. В офиса на НАП в Русе се разпространява брошурата „Дължите ли данъци, ако продавате в Интернет“.

Внимание е необходимо и за облагането на доходите от сделки с лични моторни превозни средства, които са били употребявани по-малко от 12 месеца от собственика. Годишни данъчни декларации за доходите от 2022 г. трябва да подадат и всички, работили в чужбина, ако са местно лице за България. Тези доходи се попълват в Приложение №9 от декларация. В него се посочват и авансово удържаните в чужбина налози. Доходите от чужбина се облагат по специална методика в зависимост от това дали България и държавата, където са получени доходите, са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/.

Освен да се подаде годишна данъчна декларация, до 2 май трябва да се внесе и съответния данък. Най-лесно и бързо плащането се извършва чрез  т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти)   в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК  или КЕП. Преводите директно се отразяват в данъчните и осигурителни профили на гражданите без те да заплащат никакви такси за това.

Друга възможност за плащане на данъците е с платежни нареждания в офисите на всички банки, опериращи в страната, като гражданите трябва да имат предвид, че до 2 работни дни са необходими, за да бъде отразен превода в НАП и заради това не бива да се изчаква последния ден – 2 май, за разплащането. Може да се използва за лично плащане на данъците и електронното банкиране, като при него трябва задължително да се отбележат трите имена и ЕГН на задълженото лице, банковата сметка за приходите на централния бюджет и кода за вид плащане по ЗДДФЛ, който е 110000.

Внасянето на дължимите данъци може да се осъществи и с пощенски запис във всеки клон на „Български пощи“.

Образци на платежни нареждания са публикувани в сайта на агенцията – https://nra.bg/wps/portal/nra/documents/plashtane/8bc01274-b29c-4d81-9806-26df32810fe9 , където са и банковите сметки на всеки офис – https://nra.bg/wps/portal/nra/payment/bankovi-smetki-2

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на НАП и на телефона на инфоцентъра на  приходната агенция: 0700 18 700.