Националният форум „Арнаудови срещи“ събира млади изследователи от България

345

Четвъртият национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ на 24 юни ще събере ученици и студенти от Русе и страната в РБ „Любен Каравелов”. Бъдещите изследователи са работили над теми в областта на историята, географията, фолклора и литературата. Повече за програмата и организацията на младежкия форум разказват д-р Капка Иванова, научен ръководител и съорганизатор на форума, и Татяна Савова, експерт в РБ „Любен Каравелов”.

Интервю: Лилия Рачева