На 12 май Асоциация Еврорегион Данубиус ще отбележи своята 20 –та годишнина

374

През годините Асоциацията се превърна в неизменен партньор не само в отношенията между Русе и Гюргево, но и между България и Румъния. За историята на създаването, постигнатите резултати и бъдещи проекти –Галя Савова разговаря с Лили Ганчева, изп.-директор на Асоциация Еврорегион Данубиус.