На 16 септември Общински младежки дом открива учебната година за своите дейности

322

Интервю: Галя Савова