На 17 и 18 май русенци ще могат да предадат своите опасни отпадъци за последващо третиране

114

На 17 и 18 май Община Русе организира поредната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, които ще бъдат предадени за последващо третиране.        

Мобилният пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“№ 33 в часовете между 10 и 16. Там ще се приемат:

  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  • лакове и бояджийски материали, разтворители;
  • остатъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и др.;
  • домакински препарати/битова химия;
  • фотографски материали;
  • киселини/основи;
  • мастила;
  • празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  • препарати за растителна защита и борба с вредители.

Стари батерии няма да се приемат, но гражданите могат да ги оставят на обозначените за това места в различни търговски обекти в града или в пунктовете при административните сгради на Община Русе.

Опасни материали са тези, на чиито опаковки могат да бъдат открити символите за опасност – „експлозивно“, „запалимо“, „корозивно“, „опасно за здравето“ и др. След тяхната употреба гражданите трябва да отделят опаковките, заедно с остатъка от продукта, и да ги предадат за обезвреждане.

Община Русе призовава всички, които разполагат с такива материали в своите домакинства, да ги предадат в мобилния пункт, тъй като нерегламентираното им изхвърляне е вредно за природата и за самите тях.