На 17 ноември ще бъдат тествани сирените за предупреждение на населението

54

От 11 до 11:30 часа на 17 ноември, петък, на територията на община Русе ще бъде тествана системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението. Задействането на сирените е с цел проверка на техническото им състояние и функционалност, след като към системата са присъединени нови общински центрове.

По време на тестването ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

Призовават се гражданите да запазят спокойствие по време на задействането на сиренно-оповестителната система.