На 30 април мобилни пунктове ще събират стари дрехи и обувки

49

Община Русе стартира кампания за събиране на ненужни вещи от текстил и кожа съвместно с „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД. Жителите на града ще могат да предадат стари дрехи, чанти и обувки директно в товарни моторни превозни средства.

На 30 април /неделя/ от 10 до 14 ч. ще бъдат разположени 3 товарни автомобила на следните адреси:

– паркингът на MALL ROUSSE;

– общински паркинг до НАП;

– кв. Дружба 3, ул. „Никола Й. Вапцаров“ до бл. 12 и бл. 13 /срещу буферния паркинг/.

Разделното събиране на отпадъците от текстил и кожа има за цел да ограничи смесването им с общия поток на битовите отпадъци, съответно да се разходват по-малко средства за сметоизвозване и депониране. Ръстът на рециклиране на текстила води до намаляване на вредното въздействие върху околната среда, предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне и безаварийната работа на сепариращата инсталация, тъй като наличието на текстилен отпадък води до повреди в барабанното ѝ съоръжение.